5 dobrých dôvodov na čistenie parou

 1. Para čistí ekologicky – bez čistiacich prostriedkov a s nízkou spotrebou vody
 2. Para čistí hygienicky – aj ťažko prístupné miesta
 3. Para má všestranné využitie – na čistenie kuchyne, kúpeľne alebo okien, ako aj na leštenie a ošetrovanie textílií
 4. Para čistí zdravšie – para je prírodný, extrémne účinný čistiaci a dezinfekčný prostriedok, ktorý je navyše bezpečný voči ľuďom a zvietatám
 5. Para čistí dôkladne – molekuly vysoko zohriatej suchej pary vháňané pod tlakom 8 barov sa dostanú do akýkoľvek pórov

Odstránenie alergénov

 • Iba v jednom grame prachu z matraca bežného lôžka sa skrýva až 15 tisíc roztočov.
 • Každý deň zdieľate obydlie so státisícami až niekoľkými miliónomi týchto nevítaných návštevníkov, v kobercoch, matracoch, v prikrývkach a vankúšoch.
 • Priemerne 80 % roztočových alergénov v byte pochádza z postelí a sedačiek a šíri sa tak do celého bytu.
 • Ponúkame riešenie prostredníctvom vodného vysávača, kedy povysávaný prach, roztoče a nečistoty nie sú aplikované späť do prostredia, ale účinne zlikvidované vo vode.
null

Výhody tohto systému oproti bežnej upatovacej technike

 • Pri upratovaní zároveň čistí, ionizuje a optimalizuje vlhkosť vzduchu v uzavretom priestore
 • Používa princíp rotačného separátora
 • Výrazne podporuje liečbu alergií a astmy
 • Prístroj má 4 rýchlosti, ktoré si sami regulujete podľa daného upratovaného povrchu
 • Prístroj nepotrebuje žiadne sáčky (ako u bežných vysávačov)
 • Pracuje s vodou a so silným prúdom vzduchu
 • Neskladuje škodliviny v byte
 • Aromatizuje priestor