Upratovanie a čistenie firiem

Poskytujeme

 • jednorázové služby na základe objednávky
 • zmluvné pravidelné upratovanie a čistenie podľa požiadaviek zákazníka

1.Upratovanie interiérov

 • vysávanie, tepovanie a utieranie prachu
 • čistenie okien a požiarných klapiek
 • čistenie parapetov a vnútorných žalúzií
 • čistenie sociálnych zariadení a znečistených plôch
 • čistenie vnútorných deliacich stien a priečok
 • čistenie rozvodov a rozvádzačových skríň
 • čistenie stropov a svetiel
 • čistenie po maľovaní, haváriách a rekonštrukciách
 • pranie a ostatné práce, podľa požiadavky

2.Upratovanie exteriérov

 • letná a zimná údržba
 • vonkajšie parapety a fasády
 • čistenie striech a odkapových žľabov
 • čistenie okien vo výškach
 • čistenie okien, fasád, odkvapových žľabov vo výškach
 • kanalizácie, (prerážanie upchatej kanalizácie v budovách)
 • čistenie zrkadlových kopúl, infotabulí a infopanelov vo výrobe

3.Čistenie vozového parku

 • letná a zimná údržba
 • čistenie cestných a uličných v pustí
 • vonkajšie a vnútorné brány
 • zametanie parkovísk a odstavných plôch
 • čistiaca údržba  (umývanie interiéru a exteriéru vozidla, tepovanie sedačiek,
  leštenie karosérie, kovových i plastových častí)
null

Čo myslíte: koľko svojho dospelého života strávime na pracovisku? Áno je to tretina. Tu ste v kontakte so zákazníkmi, kolegami, dodávateľmi, nadriadenými i podriadenými. Viete aké pohody vnímate na pracovisku? Áno sú to pohoda prostredia, akustická, zraková, tepelná, čistého vzduchu a psychická pohoda. Je preto dôležité pracovať v zdravotne nezávadnom a čistom pracovnom prostredí? Áno veď som v práci dlhší čas ako doma.

Dáva Vám to zmysel? Áno:  „Presne toto som chcel poriešiť!“

Čo poviete? Už nepíšme, nečítajme, nehovorme, ale pustime sa do toho!?