Sťahovanie

Popri našej hlavnej činnosti realizujeme tiež sťahovanie bytov, domov, firiem, kancelárií, archívov, skladov, inštitúcií atď. Bez problémov Vám však presťahujeme aj jeden kus nábytku, spotrebič či iný predmet a to s rovnakým nasadením ako pri väčšom sťahovaní. Pri sťahovaní Vám poskytneme aj baliace práce, sťahovacie krabice či montáž a demontáž nábytku.
Medzi naše špeciality patrí tiež vypratávanie akýchkoľvek priestorov od nepotrebných predmetov, likvidácia starého nábytku, spotrebičov a stavebného odpadu. Vypratávame byty, domy, pivnice, garáže, spoločné a nebytové priestory, povaly, pozemky a záhrady. Vypratávané predmety znesieme, naložíme, odvezieme, odseparujeme a ekologicky zlikvidujeme. Zbavíme Vás takmer všetkých druhov odpadov – drevo, nábytok, spotrebiče, papier, plasty, sklo, šatstvo, sutina, plasty atď.

null

Sťahovanie bytov, domov, firiem, kancelárií, archívov, skladov, inštitúcií—